ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC giá: 500.000 VNĐ 

Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn THẺ CÀO
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

Nạp thẻ và số hiện ra tại đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ  MIỀN BẮC

  HÔM NAY       ĐÃ CÓ LẤY NGAY
 LOANGDING…
28/02/2020 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8
27/02/2020 Đầu 9 Đuôi 9 miss
26/02/2020 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
25/02/2020 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
24/02/2020 Đầu 1 Đuôi 9 Win  Đuôi 9
23/02/2020 Đầu 0 Đuôi 9 miss
22/02/2020 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
21/02/2020 Đầu 2 Đuôi 1 miss
20/02/2020 Đầu 3 Đuôi 8 miss
19/02/2020 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
18/02/2020 Đầu 0 Đuôi 5 miss
17/02/2020 Đầu Đuôi 0 Win Đầu
16/02/2020 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
15/02/2020 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
14/02/2020 Đầu 6 Đuôi 6 miss
13/02/2020 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
12/02/2020 Đầu 9 Đuôi 1 miss
11/02/2020 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
10/02/2020 Đầu 7 Đuôi 7 miss
09/02/2020 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
08/02/2020 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
07/02/2020 Đầu 5 Đuôi 9 miss
06/02/2020 Đầu 2 Đuôi 6 miss
05/02/2020 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
04/02/2020 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
03/02/2020 Đầu 4 Đuôi 5 miss
02/02/2020 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3
01/02/2020 Đầu 8 Đuôi 9 miss
31/01/2020 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 1
30/01/2020 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
29/01/2020 Đầu 3 Đuôi 6 miss
28/01/2020 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 Đầu 1 Đuôi 1 miss
22/01/2020 Đầu 2 Đuôi 2 miss
21/01/2020 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
20/01/2020 Đầu 2 Đuôi 9 miss
19/01/2020 Đầu 4 Đuôi 0 miss
18/01/2020 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
17/01/2020 Đầu 2 Đuôi 2 miss
16/01/2020 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
15/01/2020 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
14/01/2020 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
13/01/2020 Đầu 7 Đuôi 2 miss
12/01/2020 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
11/01/2020 Đầu 2 Đuôi 2 miss
10/01/2020 Đầu 0 Đuôi 6 Win Đuôi 6
09/01/2020 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7
08/01/2020 Đầu 8 Đuôi 1 miss
07/01/2020 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
06/01/2020 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
05/01/2020 Đầu 5 Đuôi 5 miss
04/01/2020 Đầu 7 Đuôi 3 miss
03/01/2020 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 4
02/01/2020 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
01/01/2020 Đầu 4 Đuôi 6 miss
31/12/2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đuôi 8
30/12/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
29/12/2019 Đầu 5 Đuôi 7 miss
28/12/2019 Đầu 2 Đuôi 3 miss
27/12/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
26/12/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
25/12/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
24/12/2019 Đầu 9 Đuôi 4 miss
23/12/2019 Đầu 5 Đuôi 3 miss
22/12/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
21/12/2019 Đầu 7 Đuôi 0 miss
20/12/2019 Đầu 2 Đuôi 3 miss
19/12/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
18/12/2019 Đầu 5 Đuôi 8 miss
17/12/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
16/12/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
15/12/2019 Đầu 3 Đuôi 3 miss
14/12/2019 Đầu 6 Đuôi 6 miss
13/12/2019 Đầu 8 Đuôi 8 miss
12/12/2019 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đuôi 7
11/12/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
10/12/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
09/12/2019 Đầu 9 Đuôi 8 miss
08/12/2019 Đầu 9 Đuôi 8 miss
07/12/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
06/12/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
05/12/2019 Đầu 2 Đuôi 2 miss
04/12/2019 Đầu 5 Đuôi 2 miss
03/12/2019 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9
02/12/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
01/12/2019 Đầu 2 Đuôi 2 miss